Trên trang web https://mercedesluxury.com/, chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng (người truy cập) 

1/ Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập một số thông tin cơ bản như họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ và các thông tin nhân khẩu học của khách hàng để dễ dàng trong việc liên hệ xác nhận với các thành viên có nhu cầu mua bán xe Mercedes. Tuy nhiên, khách hàng phải tự chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình và đảm bảo rằng các thông tin cung cấp là chính xác. Nếu phát hiện bất kỳ hành vi trái phép vi phạm các vấn đề về bảo mật từ bên thứ ba, khách hàng cần liên hệ ngay với chúng tôi để có biện pháp xử lý kịp thời.

2/ Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng trong các trường hợp sau:

  • Liên hệ với khách hàng để thực hiện và hoàn tất các giao dịch mua xe Mercedes
  • Hỗ trợ tư vấn một cách cụ thể rõ ràng nhất về những mẫu xe phù hợp với khách hàng.
  • Tiếp thị những mẫu xe phù hợp mà khách hàng có thể quan tâm hoặc gửi những thông tin về các chương trình khuyến mãi từ phía người bán.
  • Gửi thông báo về mail của khách hàng về những thay đổi của website.
  • Liên lạc với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt hoặc khi được các cơ quan pháp tư pháp yêu cầu cung cấp.
  • Sử dụng thông tin để đảm bảo quyền lợi và an toàn giao dịch cho những khách hàng khác.
  • Những trường hợp khác khi được sự cho phép từ phía khách hàng.

3/ Thời gian lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ trong hệ thống máy chủ trong một khoảng thời gian nhất định. Dữ liệu này sẽ bị xóa bỏ khi ban quản trị yêu cầu hoặc khi không còn đủ không gian để lưu trữ.

4/ Phân quyền truy cập

Chỉ có những nhân viên có trách nhiệm và phân công cụ thể mới được phép truy cập thông tin cá nhân của khách hàng. Các đối tác của công ty cũng chỉ được phép truy cập vào thông tin theo thỏa thuận từ trước với công ty.

5/ Giải quyết khiếu nại bảo mật

Khi khách hàng phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích, bạn có quyền khiếu nại và ban quản trị sẽ xử lý yêu cầu của họ kịp thời. Trang web chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của khách hàng và không tiết lộ cho bên thứ ba trừ khi được khách hàng đồng ý hoặc theo yêu cầu của pháp luật.

6/ Xử lý khi máy chủ bị tấn công

Trong trường hợp máy chủ bị tấn công, trang web sẽ thông báo cho khách hàng và các cơ quan chức năng để xử lý sự cố. Trang web sẽ nỗ lực để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khỏi bị rơi vào tay kẻ xấu.