Chính sách miễn trừ trách nhiệm này được áp dụng cho trang web https://mercedesluxury.com/ và các hoạt động liên quan đến trang web. Bằng cách sử dụng trang web, người dùng đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chính sách miễn trừ trách nhiệm này.

1/ Sự miễn trừ trách nhiệm đối với nội dung bên ngoài trang web

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài hoặc bài đăng của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung của những trang web hoặc bài đăng đó. Sự xuất hiện của các liên kết này không ngụ ý sự tán thành hoặc chịu trách nhiệm về nội dung của những trang web hoặc bài đăng đó.

2/ Sự miễn trừ trách nhiệm đối với sự cố kỹ thuật

Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web hoạt động một cách liên tục và không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web.

3/ Sự miễn trừ trách nhiệm đối với tác động từ các bên thứ ba

Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ các hành động của bên thứ ba như tin tặc, phá hoại hoặc truy cập trái phép vào dữ liệu cá nhân của người dùng.

4/ Sự miễn trừ trách nhiệm đối với nội dung được đăng

Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ nội dung được đăng trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp phát sinh từ việc sử dụng hoặc không sử dụng thông tin trên trang web. 

Ngoài ra, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy hay đầy đủ của nội dung được đăng trên trang web, và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không sử dụng thông tin đó. Mọi thông tin trên website chỉ mang tính chất chia sẻ kinh nghiệm, góc nhìn cá nhân và mang tính chất tham khảo. 

Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý và ngăn chặn những trường hợp vi phạm pháp luật liên quan đến việc đăng tải thông tin trên trang web của chúng tôi. Tuy nhiên, trong trường hợp các bên liên quan không thể giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, chúng tôi sẽ tuân thủ quy định của pháp luật và chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Vì vậy, khi sử dụng trang web của chúng tôi, người dùng cần phải hiểu rõ và chấp nhận những điều khoản và điều kiện trên đây. Chúng tôi khuyến khích người dùng đọc kỹ các quy định và chính sách của trang web trước khi sử dụng, để tránh những rủi ro không đáng có.